Aviso Legal

Este sitio web, cuxo titular é 4ELEMENTS GALICIA S.COOP.GALEGA con CIF F44844801, con enderezo en LUGAR SAMBADE 3 CP15124-MUXÍA e enderezo de correo electrónico francis@4elementsgalicia.com, está constituído pola páxina web asociada ao dominio.www.4elementsgalicia.com

Propiedade intelectual e industrial

O deseño da páxina web e os seus códigos fonte, así como os logotipos, marcas e demais signos distintivos que nel aparecen, pertencen a 4ELEMENTS GALICIA S.COOP.GALEGA e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

Responsabilidade do contido

O propietario non se fai responsable da legalidade doutros sitios web de terceiros desde os que se pode acceder á web. 4ELEMENTS GALICIA S.COOP.GALEGA non se fai responsable da legalidade doutros sitios web de terceiros que poidan estar enlazados ou enlazados desde este sitio web.

4ELEMENTS GALICIA S.COOP.GALEGA resérvase o dereito de realizar modificacións no sitio web sen previo aviso, co fin de manter a súa información actualizada mediante a adición, modificación, corrección ou eliminación dos contidos publicados ou do deseño do sitio web.

4ELEMENTS GALICIA S.COOP.GALEGA non será responsable do uso que terceiros fagan da información publicada na web, nin dos danos sufridos ou perdas económicas que, directa ou indirectamente, produzan ou poidan causar danos económicos, materiais ou de datos. causada polo uso da devandita información.

Reproducción dos contidos

Queda prohibida a reprodución total ou parcial dos contidos publicados na web.

Lei aplicable

A lexislación aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que compoñen este aviso legal, así como de calquera cuestión relacionada cos servizos deste sitio web, será a lexislación española.