Pagos e Autorizacións

Boas novas! Hai prazas dispoñibles no Campamento de Verán 4Elements Galicia que escolleu 🙂

Para finalizar e asegurar o seu lugar, faga o pago e complete e envíe este formulario.

4Elements Galicia confirmará a recepción do pago por correo electrónico e a praza do seu fillo quedará finalizada e asegurada.

Lea e complete a seguinte información (* campos obrigatorios)

UN FORMULARIO POR FAMILIA: este formulario é para un ou máis nenos

Pagos

Recibirá un correo electrónico no que se detalla o importe a pagar, tendo en conta cantas semanas de campamento, cantos nenos asisten e o desconto para irmáns.

Os pagos realízanse mediante transferencia bancaria. Use o nome do neno e a data de inicio do campamento como referencia de pago (por exemplo, JohnSmith02July2023 de xullo de 2023)

Os nosos datos bancarios

Banco: ABANCA

Nome da conta: 4Elements Galicia S.Coop Galega

SWIFT/BIC: CAGLESMMXXX

IBAN: ES72 2080 0349 8730 4002 7678

 • O campamento quedará reservado definitivamente unha vez recibido o pago correspondente ao 50% como mínimo do importe total do campamento.
 • Se se paga inicialmente o 50 %, o segundo e último pago do 50 % restante do prezo do campamento deberá realizarse antes do 1 de xuño.

 • Calquera inscrición realizada despois do 1 de xuño deberá aboar o 100 % da taxa do campamento

Política de cancelación

Non se poden facer excepcións a esta política por ningún motivo, incluído o tempo, enfermidades ou emerxencias persoais. Realizamos un programa de alta calidade con prazas limitadas. Non cancelamos por falta de inscricións e adaptamos o programa a cada grupo.

Se precisa cancelar a súa reserva, a nosa política é a seguinte:

 • As cancelacións realizadas antes do 1 de maio recibirán un reembolso do 100 % das taxas, excluíndo un depósito non reembolsable de 100 euros por neno.

 • As cancelacións realizadas entre o 1 de maio e o 15 de xuño recibirán un reembolso do 50 % da tarifa, excluíndo un depósito non reembolsable de 100 euros por neno.

 • As cancelacións realizadas despois do 15 de xuño non terán dereito a reembolso.

 • As solicitudes de cancelación e reembolso deben enviarse por correo electrónico a hello@4elementsgalicia.com

 • As solicitudes de cancelación deben incluír o nome do participante, as datas do campamento e o motivo da cancelación.

   

Autorizacions e consentimentos

SAÚDE: en aras da seguridade dos participantes, solicitamos información sobre o estado de saúde, alerxias ou intolerancias dos participantes. Deste xeito evitaremos calquera incidencia á hora de organizar as actividades no centro. Ten en conta que se omitiches algunha información ou non nos informaches correctamente, es a única persoa responsable dos danos que se poidan producir se non nos facilitas a información correcta.

  "*" indicates required fields

  Ademais dos datos médicos dos meus fillos/as facilitados no formulario de inscrición, autorizo ​​a 4Elements Galicia a tomar decisións médico-cirúrxicas, sempre por decisión médica profesional, que sexan necesarias en caso de extrema urxencia.*

  Fun informado das actividades deste campamento no documento Máis información 2023 e recoñezo os riscos que supón a súa realización. Entendo que se seguirá un estrito código de prácticas cos nenos e que todas as actividades serán avaliadas en función do risco e que se me informará de calquera detalle adicional das actividades que se desvíen do patrón ordinario. Entendo que as actividades poden incluír: sendeirismo, natación no río e no mar (só se o neno ten polo menos un nivel intermedio de natación), piragüismo, surf, actividades de artesanía no bosque e cociña, incluídas as viaxes locais.

  Dou o meu consentimento para que o meu fillo participe no Campamento de Verán 4Elements Galicia e acepto que participe nas actividades do campamento, incluídas as viaxes locais.*
  Dou o meu consentimento para que o meu fillo use o material necesario para as actividades mencionadas anteriormente*
  Acepto o uso dos meus datos persoais de acordo coa POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS*
  UTILIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS E MATERIAL AUDIOVISUAL: co fin de promocionar a nosa organización e que os participantes e as súas familias poidan visualizar as actividades que se realizan no campamento, solicitamos a súa autorización para utilizar na nosa web as fotografías e vídeos realizados durante a estancia no campamento. www. .4elementsgalicia.com, a nosa publicidade en facebook, instagram, web e impresa.*
  Acepto as políticas de pago e cancelación indicadas anteriormente*
  Acepto a POLÍTICA DE COOKIES e a DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE COOKIES*
  Entendo que 4Elements Galicia resérvase o dereito de admisión nos seus campamentos.*
  O(s) meu(s) fillo(s) e eu lemos e aceptamos o Código de conduta do participante*

  Antes de comezar o campamento, necesitaremos copias dos seguintes documentos do seu fillo/a

  • 1.- Pasaporte ou documento nacional de identidade
  • 2.- Tarxeta Nacional Sanitaria ou Póliza de Seguro Privado
  • 3.- Datos do seguro privado.

  Se quere cargar agora estes documentos pode utilizar o seguinte formulario. Cargue calquera outro documento que considere relevante, como información sanitaria ou de viaxe

  Solte os arquivos aquí ou
  Tipos de arquivos aceptados: pdf, jpg, png., Tamaño máximo do arquivo: 8 MB.
   Podes comprimir as túas imaxes coa seguinte ferramenta e despois subir os ficheiros comprimidos: iloveimg.com