Política de Privacidade

Datos Identificativos do Titular da Páxina Web: De conformidade coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE). Obrigacións de información xeral establecidas no artigo 10 da LSSI. A presente política regula o acceso e o uso do sitio web www.4elementsgalicia.com propiedade de: 4ELEMENTS GALICIA S.COOP.GALEGA CIF: F44844801 Enderezo: LUGAR SAMBADE 3 CP15124-MUXÍA E-Mail: francis@4elementsgalicia.com   Política de Protección de Datos: Lexislación. Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 e Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais. En cumprimento do Artigo 12 do Regulamento (UE) 2016/679, relativo á transparencia da información, comunicación e modalidades de exercicio dos dereitos do interesado e do Artigo 13 relativo á información que deberá facilitarse cando os datos persoais se obteñan do interesado. Responsable do tratamento. 4ELEMENTS GALICIA S.COOP.GALEGA. E-Mail: francis@4elementsgalicia.com Delegado de protección de datos. Pode contactar co Delegado de Protección de Datos de 4ELEMENTS GALICIA S.COOP.GALEGA para aclarar calquera cuestión que precise en relación a la xestión do tratamento dos seus datos personales a través do correo electrónico lopd@megamailconsultores.es indicando no asunto “Á atención do DPD de 4ELEMENTS GALICIA”. Finalidade do tratamento.

  • Formulario de contacto. A finalidade do tratamento será a de tramitar as solicitudes de información ou contacto recibidas.
  • Formulario de Inscrición. A finalidade do tratamento é a de xestionar os datos persoais dos participantes nos campamentos e/ou nas clases extraescolares, se procede xestionar os seus datos médicos, facturar, así como manter o contacto coas nais, pais ou titores legais dos menores de idade.

Lexitimización.

  • Formulario de contacto. Lle informamos de que a base legal para o tratamento de seus datos é o consentimento otorgado polo interesado ao cumplimentar o formulario e enviar os seus datos.
  • Formulario de Inscrición. Lle informamos de que a base legal para o tratamento de seus datos é o consentimento otorgado polo interesado ao cumplimentar o formulario e enviar os seus datos.

Conservación dos datos.

  • Formulario de contacto. Os datos proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para atender a súa solicitude e nunca será superior a 1 ano desde o último contacto.
  • Formulario de Inscrición. Os datos proporcionados conservaranse mentres dure a finalidade para a cal se obtiveron. Unha vez os datos xa non sexan necesarios gardaranse debidamente bloqueados coas medidas de seguridade adecuadas durante o prazo necesario para poder atender posibles responsabilidades que puidesen derivar do cumprimento da finalidade para a que os datos foron solicitados.

Cesións de datos.

  • Formulario de contacto. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal.
  • Formulario de Inscrición. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal.

Dereitos do interesado. Terá dereito a acceder a seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa no sexan necesarios para os fins que foron recollidos. Poderá solicitar a limitación ou oposición do tratamento de seus datos, en cuio caso únicamente os conservaremos para cumprir coas as obrigas legalmente establecidas. Dereito a non ser obxeto de decisions individuais automatizadas, incluida a elaboración de perfis. Non se realizan sobre o usuario decisións individuais automatizadas nin se elaboran perfis que produzan efectos xurídicos ou lle afecten significativamente de modo similar. Ónde exercer os dereitos. Para o exercicio de seus dereitos debe enviar un correo electrónico a francis@4elementsgalicia.com indicando por escrito a súa petición e adxuntando fotocopia de seu DNI. O fin de facilitar o seu exercicio, lle facilitamos os enlaces o formulario de solicitude de cada un dos dereitos: Formulario ejercicio del derecho de acceso Formulario de ejercicio del derecho de rectificación Formulario de ejercicio del derecho de oposición Formulario de ejercicio del derecho de supresión (derecho “al olvido”) Formulario de ejercicio del derecho a la limitación del tratamiento Formulario de ejercicios del derecho a la portabilidad Formulario de ejercicio a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas Medidas de seguridade. Asimismo lle informamos de que temos implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade de seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a pérda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado. Transferencias internacionais de datos. Non existen transferencias internacionales de seus datos a países fora do Espacio Económico Europeo (EEE). Tratamento baseado no consentimento do afectado. A través da páxina web www.4elementsgalicia.com non se recolle ningún dato persoal sen o seu consentimento Deber de confidencialidad. De conformidade co artigo 5.1 f) do Regulamento (UE) 2016/679 4ELEMENTS GALICIA S.COOP.GALEGA comprométese a tratar de forma absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e a utilizalos só para as finalidades indicadas. Inexactitude dos datos obtidos directamente do afectado. Os efectos previstos no artigo 5.1 d) do Regulamento (UE) 2016/679, non serán imputables ó responsable do tratamento os datos personais que sexan inexactos con respecto ós fins para os que se tratan, se vostede non exerceu o seu dereito de rectificación. Dereito a reclamar. No caso de que non esté conforme co tratamento de seus datos poderá dirixir as suas reclamacions ante a Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.