Pagos e Autorizacións

Campamentos de Verán 2024

Boas novas!

Hai prazas dispoñibles no Campamento de Verán 4Elements Galicia que escolleu

 • Para finalizar e asegurar o seu lugar, faga o pago e complete e envíe este formulario.
 • 4Elements Galicia confirmará a recepción do pago por correo electrónico e a praza do seu fillo quedará finalizada e asegurada.
 • Lea e complete a seguinte información (* campos obrigatorios)

UN FORMULARIO POR FAMILIA: este formulario é para un ou máis nenos

Pagos

 • Recibirá un correo electrónico no que se detalla o importe a pagar, tendo en conta cantas semanas de campamento, cantos nenos asisten e o desconto para irmáns.
 • Os pagos realízanse mediante transferencia bancaria. Use o nome do neno e a data de inicio do campamento como referencia de pago (por exemplo, JohnSmith02July2024 de xullo de 2024)

Os nosos datos bancarios

Banco: ABANCA

Nome da conta: 4Elements Galicia S.Coop Galega

SWIFT / BIC: CAGLESMMXXX

IBAN: ES72 2080 0349 8730 4002 7678

 • O campamento quedará reservado definitivamente unha vez recibido o pago correspondente ao 50% como mínimo do importe total do campamento.
 • Se se paga inicialmente o 50 %, o segundo e último pago do 50 % restante do prezo do campamento deberá realizarse antes do 1 de xuño.
 • Calquera inscrición realizada despois do 1 de xuño deberá aboar o 100 % da taxa do campamento.

Política de cancelación

Non se poden facer excepcións a esta política por ningún motivo, incluído o tempo, enfermidades ou emerxencias persoais. Realizamos un programa de alta calidade con prazas limitadas. Non cancelamos por falta de inscricións e adaptamos o programa a cada grupo.

Se precisa cancelar a súa reserva, a nosa política é a seguinte:

 • As cancelacións realizadas antes do 1 de maio recibirán un reembolso do 100 % das taxas, excluíndo un depósito non reembolsable de 100 euros por neno.
 • As cancelacións realizadas entre o 1 de maio e o 15 de xuño recibirán un reembolso do 50 % da tarifa, excluíndo un depósito non reembolsable de 100 euros por neno.
 • As cancelacións realizadas despois do 15 de xuño non terán dereito a reembolso.
 • As solicitudes de cancelación e reembolso deben enviarse por correo electrónico a hello@4elementsgalicia.com
 • As solicitudes de cancelación deben incluír o nome do participante, as datas do campamento e o motivo da cancelación.

Autorizacions e consentimentos

SAÚDE: en aras da seguridade dos participantes, solicitamos información sobre o estado de saúde, alerxias ou intolerancias dos participantes. Deste xeito evitaremos calquera incidencia á hora de organizar as actividades no centro. Ten en conta que se omitiches algunha información ou non nos informaches correctamente, es a única persoa responsable dos danos que se poidan producir se non nos facilitas a información correcta.

 

Por favor, activa JavaScript no teu navegador para completar este formulario.
Ademais dos datos médicos dos meus fillos/as facilitados no formulario de inscrición, autorizo ​​a 4Elements Galicia a tomar decisións médico-cirúrxicas, sempre por decisión médica profesional, que sexan necesarias en caso de extrema urxencia.
Fun informado das actividades deste campamento no documento Máis información 2024 e recoñezo os riscos que supón a súa realización. Entendo que se seguirá un estrito código de prácticas cos nenos e que todas as actividades serán avaliadas en función do risco e que se me informará de calquera detalle adicional das actividades que se desvíen do patrón ordinario. Entendo que as actividades poden incluír: sendeirismo, natación no río e no mar (só se o neno ten polo menos un nivel intermedio de natación), piragüismo, surf, actividades de artesanía no bosque e cociña, incluídas as viaxes locais.
Dou o meu consentimento para que o meu fillo participe no Campamento de Verán 4Elements Galicia e acepto que participe nas actividades do campamento, incluídas as viaxes locais.
Dou o meu consentimento para que o meu fillo use o material necesario para as actividades mencionadas anteriormente
Acepto o uso dos meus datos persoais de acordo coa POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS
UTILIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS E MATERIAL AUDIOVISUAL: co fin de promocionar a nosa organización e que os participantes e as súas familias poidan visualizar as actividades que se realizan no campamento, solicitamos a súa autorización para utilizar na nosa web as fotografías e vídeos realizados durante a estancia no campamento. www. .4elementsgalicia.com, a nosa publicidade en facebook, instagram, web e impresa.
Acepto as políticas de pago e cancelación indicadas anteriormente
Acepto a POLÍTICA DE COOKIES e a DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE COOKIES
Entendo que 4Elements Galicia resérvase o dereito de admisión nos seus campamentos.
O(s) meu(s) fillo(s) e eu lemos e aceptamos o Código de conduta do participante*
Antes de comezar o campamento, necesitaremos copias dos seguintes documentos do seu fillo/a 1.- Pasaporte ou documento nacional de identidade 2.- Tarxeta Nacional Sanitaria ou Póliza de Seguro Privado 3.- Datos do seguro privado. Se quere cargar agora estes documentos pode utilizar o seguinte formulario. Cargue calquera outro documento que considere relevante, como información sanitaria ou de viaxe 3.- Private Insurance details. If you want upload these documents now you can use the following form. Please upload any other documents you might think are relevant, such as health or travel details
Click or drag a file to this area to upload.
Tipos de arquivos aceptados: pdf, jpg, png., Tamaño máximo do arquivo: 8 MB. Podes comprimir as túas imaxes coa seguinte ferramenta e despois subir os ficheiros comprimidos: iloveimg.com